barncancer 2020

Haeger & Carlsson väljer att stötta barncancerfonden. Genom att klicka på kampanjknappen kan ditt företag också bidra med sitt stöd.

Nyhet!

 

Haeger & Carlsson öppnar en ny filial i Öresundsregionen

Vår filosofi

 

Vi tror på att föra samman individer och organisationer som har samma värderingar och mål. Detta skapar förutsättningar för individen att lyckas och därmed bidra till företagets framgång. Vårt sätt att arbeta gör att vi får en djupare förståelse för såväl individ som uppdragsgivare, vilket gör att vi identifierar och hittar de bästa och mest lämpade kandidaterna.

 

Därför gör vi lyckade rekryteringar!

 

Vår vision är att vara det ledande rekryteringsföretaget i Norden inom Life Science.

Aktuella uppdrag – ett urval

Nordic Country Manager

Nordic Country Manager

Medical Coordinator

Medical Coordinator

PDM

Pharmaceutical Development Manager 

GIMEX

Global Innovation and Medical Excellence Lead

Dir Quality & Reg

Global Director Quality & Regulatory Affairs

 

Clinical Data Manager

 Clinical Data Manager

Technical Leader

Technical Leader

Research Physician

NetSuite

Business Analyst – ERP (NetSuite)

Vi som arbetar på Haeger & Carlsson

Anna Wikman

Senior Rekryteringskonsult

Rolf Carlsson

VD / Partner

Gunilla Haeger

Grundare / Rekryteringskonsult

Håkan Petersson

Senior Rekryteringskonsult

Fredrik Lundin

Head of Assessments

190131_2_0137-2_Web-2

Head of Interim

martin

Senior Rekryteringskonsult

Gabrielle

Marknadskoordinator

sara (3)

Administrativ Support

Vårt förhållningssätt

 

För att verka på ett trovärdigt sätt inom rekrytering är ett etiskt förhållningssätt en förutsättning.

 

Vi följer GDPR – se vår integritetspolicy.

 

I vårt förhållningssätt tillämpar vi inte enbart den grundläggande etiken att inte göra fel utan vi arbetar med vad vi benämner en proaktiv etik, att göra det rätta och att göra gott. Ingen information förmedlas vidare utan uttryckligt godkännande från berörd part.

 

Haeger & Carlsson | Executive Search and Interim söker inte aktivt upp kandidater hos de företag där vi har en etablerad kundrelation.

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.