Vår filosofi

 

Vi tror på att föra samman individer och organisationer som har samma värderingar och mål. Detta skapar förutsättningar för individen att lyckas och därmed bidra till företagets framgång. Vårt sätt att arbeta gör att vi får en djupare förståelse för såväl individ som uppdragsgivare, vilket gör att vi identifierar och hittar de bästa och mest lämpade kandidaterna.

 

Därför gör vi lyckade rekryteringar!

 

Vår vision är att vara det ledande rekryteringsföretaget i Norden inom Life Science.

Aktuella uppdrag – ett urval

Sälj- & Marknadskoordinator

Key Account Manager

Senior Medical Director

Director Market Access

Regulatory Affairs Director

 

Product Specialist in Lab Equipment

Regulatory Affairs Manager och QA Officer

Nordic Medical Affairs Officer

CEO

Vi som arbetar på Haeger & Carlsson

Rolf Carlsson

CEO/Partner

Cilla Gylfe

Head of Interim/Partner/CEO Denmark

Håkan Petersson

Senior Recruitment Consultant
Skåne/Denmark

Ulrika Köhler

Senior Recruitment Consultant/Partner

Gunilla_Haeger

Founder / Senior Recruitment Consultant

Anna_Wikman

Recruitment Manager/Partner

lena sörskog2

Senior Recruitment Consultant

Anna Emterling

Senior Recruitment Consultant

pernilla sjöstrand

Senior Recruitment Consultant

Gabrielle Wreile

Marketing Coordinator/ Researcher

200819 Haeger & Carlsson_12A2380Sara

Recruitment Assistant

Julia Erginöz

Recruitment Assistant

Fredrik Lundin

Head of Assessments

Vårt förhållningssätt

 

För att verka på ett trovärdigt sätt inom rekrytering är ett etiskt förhållningssätt en förutsättning.

 

Vi följer GDPR – se vår integritetspolicy.

 

I vårt förhållningssätt tillämpar vi inte enbart den grundläggande etiken att inte göra fel utan vi arbetar med vad vi benämner en proaktiv etik, att göra det rätta och att göra gott. Ingen information förmedlas vidare utan uttryckligt godkännande från berörd part.

 

Haeger & Carlsson | Executive Search and Interim söker inte aktivt upp kandidater hos de företag där vi har en etablerad kundrelation.

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.