Vår filosofi

 

Vi tror på att föra samman individer och organisationer som har samma värderingar och mål. Detta skapar förutsättningar för individen att lyckas och därmed bidra till företagets framgång. Vårt sätt att arbeta gör att vi får en djupare förståelse för såväl individ som uppdragsgivare, vilket gör att vi identifierar och hittar de bästa och mest lämpade kandidaterna.

 

Därför gör vi lyckade rekryteringar!

 

Vår vision är att vara det ledande rekryteringsföretaget i Norden inom Life Science.

Aktuella uppdrag – ett urval

Chief Operating Officer, COO

Investeringsansvarig, Life Science

Sales Development Manager

Chairman of the Board

CEO

 

VD

CMC Regulatory Affairs Director

Nordic Commercial Lead, Rare Diseases

Program Manager

Vi som arbetar på Haeger & Carlsson

200819 Haeger & Carlsson_12A2294 SvV_liten

CEO/Partner

cilla_svartvit

Head of Interim/Partner

200819 Haeger & Carlsson_12A2422 SvV_liten

Senior Recruitment Consultant
Skåne/Danmark

Ulrika Kohler

Senior Recruitment Consultant

200819 Haeger & Carlsson_12A2323 SvV_liten

Founder / Senior Recruitment Consultant

Anna

Recruitment Manager/Partner

Anna_Emterling_svartvit

Recruitment Consultant

200819 Haeger & Carlsson_12A2366-SvV_liten

Marketing Coordinator

2

Recruitment Assistant

Fredrik Lundin

Head of Assessments

Vårt förhållningssätt

 

För att verka på ett trovärdigt sätt inom rekrytering är ett etiskt förhållningssätt en förutsättning.

 

Vi följer GDPR – se vår integritetspolicy.

 

I vårt förhållningssätt tillämpar vi inte enbart den grundläggande etiken att inte göra fel utan vi arbetar med vad vi benämner en proaktiv etik, att göra det rätta och att göra gott. Ingen information förmedlas vidare utan uttryckligt godkännande från berörd part.

 

Haeger & Carlsson | Executive Search and Interim söker inte aktivt upp kandidater hos de företag där vi har en etablerad kundrelation.

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.