barncancer 2020

Haeger & Carlsson väljer att stötta barncancerfonden. Genom att klicka på kampanjknappen kan ditt företag också bidra med sitt stöd.

Nyhet!

 

Haeger & Carlsson öppnar en ny filial i Öresundsregionen

Vår filosofi

 

Vi tror på att föra samman individer och organisationer som har samma värderingar och mål. Detta skapar förutsättningar för individen att lyckas och därmed bidra till företagets framgång. Vårt sätt att arbeta gör att vi får en djupare förståelse för såväl individ som uppdragsgivare, vilket gör att vi identifierar och hittar de bästa och mest lämpade kandidaterna.

 

Därför gör vi lyckade rekryteringar!

 

Vår vision är att vara det ledande rekryteringsföretaget i Norden inom Life Science.

Aktuella uppdrag – ett urval

Nordic Country Manager

Nordic Country Manager

CEO

PDM

Pharmaceutical Development Manager 

Data Analyst Translational Science

Data Analyst in Translational Science

CCo

Commercial Director

 

 Commercial Lead Sweden/Finland

Global Director Quality & Regulatory Affairs

VD/CEO

CEO/VD

HEMAR Manager

Health Economics and Outcomes Research Manager, HEOR Manager 

Vi som arbetar på Haeger & Carlsson

200819 Haeger & Carlsson_12A2294 SvV_liten

VD / Partner

200819 Haeger & Carlsson_12A2323 SvV_liten

Grundare / Rekryteringskonsult

Anna

Senior Rekryteringskonsult

200819 Haeger & Carlsson_12A2422 SvV_liten

Partner/ Senior Rekryteringskonsult

Fredrik Lundin

Head of Assessments

200819 Haeger & Carlsson_12A2386. SvV_liten

Head of Interim

200819 Haeger & Carlsson_12A2333 SvV_liten

Senior Rekryteringskonsult

200819 Haeger & Carlsson_12A2366-SvV_liten

Marknadskoordinator

200819 Haeger & Carlsson_12A2380 SvV_liten

Administrativ Support

Vårt förhållningssätt

 

För att verka på ett trovärdigt sätt inom rekrytering är ett etiskt förhållningssätt en förutsättning.

 

Vi följer GDPR – se vår integritetspolicy.

 

I vårt förhållningssätt tillämpar vi inte enbart den grundläggande etiken att inte göra fel utan vi arbetar med vad vi benämner en proaktiv etik, att göra det rätta och att göra gott. Ingen information förmedlas vidare utan uttryckligt godkännande från berörd part.

 

Haeger & Carlsson | Executive Search and Interim söker inte aktivt upp kandidater hos de företag där vi har en etablerad kundrelation.

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.