Vår filosofi

Vi tror på att föra samman individer och organisationer som har samma värderingar och mål. Detta skapar förutsättningar för individen att lyckas och därmed bidra till företagets framgång. Vårt sätt att arbeta gör att vi får en djupare förståelse för såväl individ som uppdragsgivare, vilket gör att vi identifierar och hittar de bästa och mest lämpade kandidaterna.

Därför gör vi lyckade rekryteringar!

Vår vision är att vara det ledande rekryteringsföretaget i Norden inom Life Science.

Aktuella uppdrag – ett urval

Sustainability Manager med global inriktning

Sustainability Manager med global inriktning, Stockholm

Medical Science Liaison - Nordic

Medical Science Liaison – Nordic, Rare diseases

Launch Excellence Manager Nordics

Launch Excellence Manager Nordics

Brand Manager med digital inriktning -Interimsuppdrag 18 mån, Stockholm

Brand Manager med digital inriktning – Interimsuppdrag 18 månader, placering i Stockholm

Vice President Operations, Bactiguard Stockholm

Regulatory Affairs Associate Stockholm, Solna

Regulatory Affairs Associate Sverige, Solna

Vi som arbetar på Haeger & Carlsson

Anna Wikman

Rekryteringskonsult

Rolf Carlsson

VD / Partner

Gunilla Haeger

Grundare / Rekryteringskonsult

Katarina Thimmig

Rekryteringskonsult

Frida Tone

Rekryteringskonsult

Fredrik Lundin

Assessment ansvarig

Vårt förhållningssätt

 

För att verka på ett trovärdigt sätt inom rekrytering är ett etiskt förhållningssätt en förutsättning.

 

Vi följer GDPR – se vår sekretesspolicy.

 

I vårt förhållningssätt tillämpar vi inte enbart den grundläggande etiken att inte göra fel utan vi arbetar med vad vi benämner en proaktiv etik, att göra det rätta och att göra gott. Ingen information förmedlas vidare utan uttryckligt godkännande från berörd part.

 

Haeger & Carlsson | Executive Search and Interim söker inte aktivt upp kandidater hos de företag där vi har en etablerad kundrelation.

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.