Haeger & Carlsson

"We make great recruitments within Life Science"

Vi är experter på rekrytering inom Life Science, både till fasta tjänster och interim.

Vår filosofi

 

Vi tror på att föra samman individer och organisationer som har samma värderingar och mål. Detta skapar förutsättningar för individen att lyckas och därmed bidra till företagets framgång. Vårt sätt att arbeta gör att vi får en djupare förståelse för såväl individ som uppdragsgivare, vilket gör att vi identifierar och hittar de bästa och mest lämpade kandidaterna.

 

Därför gör vi lyckade rekryteringar!

 

Vår vision är att vara det ledande rekryteringsföretaget i Norden inom Life Science.

Vårt förhållningssätt

Aktuella uppdrag – ett urval

Diamyd

Otsuka, Nordics and Benelux

Lumito, Lund

Medfield Diagnostics

Schain Research

 

Italfarmaco

Vi som arbetar på Haeger & Carlsson

Rolf Carlsson

Rolf Carlsson

Senior Executive Search Consultant/Co-founder

rolf@haegercarlsson.com

Cilla Gylfe

Cilla Gylfe

Head of Interim Nordics/CEO Denmark/ Partner

cilla@haegercarlsson.com

Håkan Petersson

Håkan Petersson

Senior Recruitment Manager
Skåne/Denmark

hakan@haegercarlsson.com

Anna Wikman

Anna Wikman

Senior Recruitment Manager/Partner

anna@haegercarlsson.com

Ulrika Köhler

Ulrika Köhler

Senior Recruitment Manager

ulrika@haegercarlsson.com

Besk_Anna Emterling

Anna Emterling

Senior Consultant Manager

anna.e@haegercarlsson.com

Lena Sörskog

Lena Sörskog

Senior Recruitment Manager

lena@haegercarlsson.com

Sara Carlsson

Sara Carlsson

Recruitment Assistant

sara@haegercarlsson.com

Gunilla_Haeger

Gunilla Haeger

Co-founder/Senior Advisor

gunilla@haegercarlsson.com

anna-freese

Anna Freese

Senior Recruitment Manager

anna.f@haegercarlsson.com

Vårt förhållningssätt

 

För att verka på ett trovärdigt sätt inom rekrytering är ett etiskt förhållningssätt en förutsättning.

 

Vi följer GDPR – se vår integritetspolicy.

 

I vårt förhållningssätt tillämpar vi inte enbart den grundläggande etiken att inte göra fel utan vi arbetar med vad vi benämner en proaktiv etik, att göra det rätta och att göra gott. Ingen information förmedlas vidare utan uttryckligt godkännande från berörd part.

 

Haeger & Carlsson | Executive Search | Interim Konsult i Stockholm söker inte aktivt upp kandidater hos de företag där vi har en etablerad kundrelation.

vårt förhållningssätt2

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.