Assessment & Testning

 

Det kan vara svårt att bedöma en persons potential eller personlighet i en framtida arbetsroll. Framför allt då det är många olika faktorer samverkar. Därför är assessment & testning, arbetspsykologiska tester, ett värdefullt stöd för att objektivt bedöma prestationsförmåga, personlighet och arbetssätt.

Target Assessment

 

Target Assessment bidrar till fördjupad kunskap och förståelse om kandidaternas beteende i arbetsrelaterade situationer. Som ett resultat av testningen bistår vi våra kunder med utvärdering och beslutsunderlag vid rekrytering av chefer och specialister.

 

För kandidatens del innebär vårt möte att vi tillsammans identifierar utvecklingsområden och konkreta arbetsstilar. Därmed ökar förutsättningarna för en smidig och effektiv övergång till ett nytt arbete eller till nytt arbetsområde.

 

Vi genomför olika personlighets- och kapacitetstester, beroende på̊ vilken roll som är aktuell. Dessutom är alla våra tester är certifierade och har uppdaterade normgrupper.

 

I våra tester kombinerar vi strukturerade kompetensbaserade intervjuer med professionell bedömning av testresultaten för bästa tänkbara beslutsunderlag.

 

Target Assessment har lång erfarenhet från Life-Science sektorn och god förståelse för de krav som finns i olika verksamheter. Vår samarbetspartner på Target Assessment, Fredrik Lundin, MSc Organizational Psychology, har arbetat tillsammans med Haeger & Carlsson Executive Search sedan 2015. Fredrik har lång erfarenhet från HR i ledande befattningar i större Life-science företag, bl. a personaldirektör i Johnson & Johnson och Pfizer.

Välj den assessment-lösning som passar dig bäst:

Small
Personlighetsbedömning MAP och strukturerad intervju med fördjupad personbedömning. Därefter sker återkoppling till kandidat och uppdragsgivaren.

 

Medium
Personlighetsbedömning MAP, kapacitetsbedömning och strukturerad intervju med fördjupad personbedömning. Därefter sker återkoppling till kandidat och uppdragsgivaren.

 

Large
Personlighetsbedömning MAP, kapacitetsbedömning MATRIGMA, Hogan Personality Inventory HPI och strukturerad intervju med fördjupad personbedömning. ADärefter sker återkoppling till kandidat och uppdragsgivaren.

 

X-large
Personlighetsbedömning MAP, kapacitetsbedömning MATRIGMA, Hogan Personality Inventory HPI, Motives Values and Preferences Inventory (MVPI) samt strukturerad intervju med fördjupad personbedömning. Därefter sker återkoppling till kandidat och uppdragsgivaren.

 

XX-large
Skräddarsydd lösning efter uppdragsgivarens behov. Vi erbjuder t ex. olika Case och/eller Presentation i kombination med olika assessment val.

assessment

Second Opinion

 

Second Opinion innebär att vi bistår vid rekrytering som neutral expert och gör en oberoende bedömning av slutkandidaterna för en specifik roll. Detta gäller både interna och externa kandidater.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:

 

Rolf Carlsson, CEO

rolf@haegercarlsson.com
+46 (0)70 – 316 12 68

 

Anna Wikman, Recriutment Manager

anna@haegercarlsson.com
+46 (0)73 – 539 33 87

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.