Interim Solutions

 

Interim Solutions – Vid tillfälliga behov av en specifik kompetens som snabbt behöver komma på plats är interim en perfekt lösning för dig.

 

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår ett behov av en speciell kompetens, tex föräldraledighet, organisationsförändringar eller annan vakans. Oavsett anledning och uppdragets längd kan Haeger & Carlsson på kort tid finna den kompetens ni behöver utan att ge avkall på kvalitet.

Kostnadseffektivt med interim solutions

 

En av många fördelar med bemanning är kostnadseffektiviteten. Du betalar enbart för den faktiska arbetstid du är i behov av. Dessutom är det också den mest flexibla resurslösningen eftersom interim sker vid behov – under en arbetstopp eller vakans. Kanske vill du prova på en spetskompetens till ditt företag? Framför allt kan det vara ett bra alternativ för arbetsgivare som vill hålla nere de fasta kostnaderna.

Tidsbesparande med interim solutions

 

Att rekrytera personal kan vara en tidskrävande process. Vi fastställer en kravprofil, skriver en annons, genomför intervjuer samt fattar lika många beslut på vägen. Därmed hjälper vi dig så du får mer tid till att fokusera på er verksamhet. Det är inte lätt att hitta rätt medarbetare, speciellt inte på dagens arbetsmarknad där konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är större än någonsin. Vi har 20 års erfarenhet inom rekrytering och interim och hjälper dig att identifiera framtida kandidater och minimera felrekryteringar genom vår strukturerade och kompetensbaserade rekryteringsprocess.

”Jag uppskattar samarbetet med teamet på Haeger & Carlsson. Här finns stort engagemang, kunnande och förmåga att hitta de rätta medarbetarna. Dessutom är de lyhörda för våra behov och sätter därefter all kraft bakom sina processer att finna rätt kandidat för anställning eller konsultuppdrag hos oss. Vi uppskattar den erfarenhet och kunskap som finns hos H&C.

Vi förväntar oss mycket av våra samarbetspartners och Haeger & Carlsson lever upp till våra högt ställda krav på leverans.”

 

– Anders Karlsson, CEO, Idogen AB

Personalansvar vid interim

 

Haeger och Carlsson står för allt personalansvar vid interim samt hjälp med delar som löneadministration, coachning och uppföljning av konsulten.

 

Vi ansvarar även för samtliga sociala kostnader, försäkringar, pensioner, sjukersättning samt semesterersättning.

 

Som kund betalar du endast för den faktiska tid ni hyr in.

Ta hjälp av interim under rekryteringen

 

Att stressa sig igenom en rekryteringsprocess är sällan en bra lösning. Vid rekrytering till ledande positioner, såsom CEO, Manager Director eller styrelseledamot, är det inte helt ovanligt att processen kräver mer arbete än vid andra rekryteringar. Det kan även ta tid innan den tilltänkta kandidaten finns på plats, då personer i ledande positioner vanligtvis har längre uppsägningstid. Då kan ni med fördel ta hjälp av vår interims tjänst, så att ni snabbt kan täcka vakansen. Med en konsult på plats i organisationen kan ni i lugn och ro utvärdera såväl rekryteringsbehov som spetskompetenser för den mest lämpliga kandidaten.

Interimsprocessen steg för steg

 

  • Vid interim tas kravprofil fram tillsammans med uppdragsgivare: organisation, företagskultur, möjligheter och begränsningar, personlighet och övriga specifika önskemål. Följaktligen sätts även tidsplan.
  • Search process inleds genom sk multiscourcing.
  • Intervju med potentiella kandidater.
  • Konsulter presenteras för uppdragsgivaren.
  • Referenstagning.
  • Uppföljning sker regelbundet under hela interimsperioden.

 

Både uppdragsgivare och kandidater får kontinuerlig återkoppling under hela interimsprocessen.

Har du frågor gällande vår interim är du varmt välkommen att kontakta:

 

Cilla Gylfe, Head of Interm/ CEO Denmark/ Partner

Cilla@haegercarlsson.com
+46 (0)76 – 310 18 06
LinkedIn

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.