Interim

 

Vid tillfälliga behov av en specifik kompetens som snabbt behöver komma på plats är interim en perfekt lösning för dig.

 

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår ett behov av en speciell kompetens, tex föräldraledighet, organisationsförändringar eller annan vakans. Oavsett anledning och uppdragets längd kan Haeger & Carlsson på kort tid finna den kompetens ni behöver utan att ge avkall på kvalitet.

Kostnadseffektivt med interim

 

En av många fördelar med bemanning är kostnadseffektiviteten. Du betalar enbart för den faktiska arbetstid du är i behov av. Dessutom är det också den mest flexibla resurslösningen eftersom interim sker vid behov – under en arbetstopp eller vakans. Kanske vill du prova på en spetskompetens till ditt företag? Framför allt kan det vara ett bra alternativ för arbetsgivare som vill hålla nere de fasta kostnaderna.

Tidsbesparande med interim

 

Att rekrytera personal kan vara en tidskrävande process. Vi fastställer en kravprofil, skriver en annons, genomför intervjuer samt fattar lika många beslut på vägen.  Därmed hjälper vi dig så du får mer tid till att fokusera på er verksamhet. Det är inte lätt att hitta rätt medarbetare, speciellt inte på dagens arbetsmarknad där konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är större än någonsin. Vi har 20 års erfarenhet inom rekrytering och hjälper dig att identifiera framtida kandidater och minimera felrekryteringar genom vår strukturerade och kompetensbaserade rekryteringsprocess.

”Jag uppskattar samarbetet med teamet på Haeger & Carlsson. Här finns stort engagemang, kunnande och förmåga att hitta de rätta medarbetarna. Dessutom är de lyhörda för våra behov och sätter därefter all kraft bakom sina processer att finna rätt kandidat för anställning eller konsultuppdrag hos oss. Vi uppskattar den erfarenhet och kunskap som finns hos H&C.

Vi förväntar oss mycket av våra samarbetspartners och Haeger & Carlsson lever upp till våra högt ställda krav på leverans.”

 

– Anders Karlsson, CEO, Idogen AB

Personalansvar

 

Haeger och Carlsson står för allt personalansvar samt hjälp med delar som löneadministration, coachning och uppföljning av konsulten.

 

Vi ansvarar även för samtliga sociala kostnader, försäkringar, pensioner, sjukersättning samt semesterersättning.

 

Som kund betalar du endast för den faktiska tid ni hyr in.

Interimprocessen steg för steg

 

  • Kravprofil tas fram tillsammans med uppdragsgivare: organisation, företagskultur, möjligheter och begränsningar, personlighet och övriga specifika önskemål. Följaktligen sätts även tidsplan.
  • Search process inleds genom sk multiscourcing.
  • Intervju med potentiella kandidater.
  • Konsulter presenteras för uppdragsgivaren.
  • Referenstagning.
  • Uppföljning sker regelbundet under hela Interimsperioden.

 

Både uppdragsgivare och kandidater får kontinuerlig återkoppling under hela processen.

Har du frågor gällande vår interim är du varmt välkommen att kontakta:

 

Cilla Gylfe, Head of Interm

Cilla@haegercarlsson.com
+46 (0)76 – 310 18 06

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.