Interim

 

Vid tillfälliga behov av en specifik kompetens som snabbt behöver komma på plats.

 

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår ett behov av en speciell kompetens, tex föräldraledighet, organisationsförändringar eller annan vakans. Oavsett anledning och uppdragets längd kan Haeger & Carlsson på kort tid finna den kompetens ni behöver utan att ge avkall på kvalitet.

Kostnadseffektivt

 

En av många fördelar med bemanning är kostnadseffektiviteten. Du betalar enbart för den faktiska arbetstid du är i behov av. Det är också den mest flexibla resurslösningen eftersom interim sker vid behov – under en arbetstopp eller vakans. Kanske vill du prova på en spetskompetens till ditt företag? Det kan vara ett bra alternativ för arbetsgivare som vill hålla nere de fasta kostnaderna.

Tidsbesparande

 

Att rekrytera personal kan vara en tidskrävande process. Vi fastställer en kravprofil, skriver en annons, genomför intervjuer samt fattar lika många beslut på vägen. Vi hjälper dig så du har tid att fokusera på er verksamhet. Det är inte lätt att hitta rätt medarbetare, speciellt inte på dagens arbetsmarknad där konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är större än någonsin. Vi har 20 års erfarenhet inom rekrytering och hjälper dig att identifiera framtida kandidater och minimera felrekryteringar genom vår strukturerade och kompetensbaserade rekryteringsprocess.

”Jag uppskattar samarbetet med teamet på Haeger & Carlsson. Här finns stort engagemang, kunnande och förmåga att hitta de rätta medarbetarna. Man är lyhörd för våra behov och sätter därefter all kraft bakom sina processer att finna rätt kandidat för anställning eller konsultuppdrag hos oss. Vi uppskattar den erfarenhet och kunskap som finns hos H&C.

Vi förväntar oss mycket av våra samarbetspartners och Haeger & Carlsson lever upp till våra högt ställda krav på leverans.”

 

– Anders Karlsson, CEO, Idogen AB

Personalansvar

 

Haeger och Carlsson står för allt personalansvar samt hjälp med delar som löneadministration, coachning och uppföljning av konsulten.

 

Vi ansvarar även för samtliga sociala kostnader, försäkringar, pensioner, sjukersättning samt semesterersättning.

 

Som kund betalar du endast för den faktiska tid ni hyr in.

Processen steg för steg

 

  • Kravprofil tas fram tillsammans med uppdragsgivare: organisation, företagskultur, möjligheter och begränsningar, personlighet och övriga specifika önskemål. Tidsplan.
  • Search process inleds genom sk multiscourcing.
  • Intervju med potentiella kandidater.
  • Konsulter presenteras för uppdragsgivaren.
  • Referenstagning.
  • Uppföljning sker regelbundet under hela Interimsperioden.

 

Både uppdragsgivare och kandidater får kontinuerlig återkoppling under hela processen.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:

 

Rolf Carlsson, CEO

Rolf@haegercarlsson.com
+46 (0)70 – 316 12 68

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.