Rekrytering

 

Rekrytering av ledare och specialister inom Life Science sedan 1997.

 

Vi är en kvalificerad samarbetspartner med lång erfarenhet inom rekrytering och interim. Vi har god förståelse och kunskap inom såväl marknadsföring och försäljning som forskning, medicin och teknik. Vi är väl insatta i ledarskaps- och organisationsfrågor inom Life Science. Vi förstår att balansera organisationens förväntningar och mål med individens önskningar och välbefinnande.

Introduktionsprogram

 

Ge din nya medarbetare en riktigt bra start på det nya arbetet . Man får bara en chans att göra ett första intryck.

 

Med en systematisk och genomtänkt 3 månaders plan ger du din nyanställde medarbetare möjlighet att komma igång och hitta rätt i sin roll från första början. Introduktionsprogrammet bör vara planerat redan innan medarbetaren har sin första arbetsdag.

 

Haeger & Carlsson har en genomtänkt strategi som vi följer. Den grundar sig på mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrin och kunskap om vad som krävs för att bli en framgångsrik och produktiv medarbetare. Tillsammans utarbetar vi en tydlig plan som vi sedan hjälper den anställde att implementera. Introduktionsprogrammet spar tid för organisationen och ger din nya medarbetare bästa tänkbara start.

Rekryteringsprocessen

 

Som uppdragsgivare bestämmer du själv vilken grad av engagemang du behöver från oss och vi skapar tillsammans en anpassad rekryteringslösning just för era behov.

 

Det tar tid att rekrytera rätt: Vi är objektiva i våra bedömningar och vi är er samarbetspartner genom hela processen men också efter kontraktsskrivning när vi håller kontakt med både uppdragsgivare och kandidat för att följa upp.

 

En rekryteringsprocess hos Haeger & Carlsson är konkret och effektiv utan att ge avkall på kvalitet eller kunskap.

 

Haeger & Carlsson har en systematisk rekryteringsprocess och en välutvecklad intervjuteknik. Vi väjer inte heller för så kallad svåra frågor.

 

Processen steg för steg

 

 • Kravprofil tas fram tillsammans med uppdragsgivare: organisation, företagskultur, möjligheter och begränsningar, personlighet och övriga specifika önskemål. Tidsplan.
 • Search process inleds genom sk multiscourcing.
 • Första intervju med potentiella kandidater. I varje uppdrag är minst 2 konsulter engagerade.
 • En long list presenteras för uppdragsgivaren.
 • Djupintervjuer av utvalda kandidater.
 • Presentation av kandidater med skriftlig sammanställning av djupintervjuerna.
 • Assessment av slutkandidat och ev. bakgrundskontroll.
 • Referenstagning med skriftlig rapport.
 • Uppföljning efter 6 månader.

 

Både uppdragsgivare och kandidater får kontinuerlig återkoppling under hela rekryteringsprocessen.

Flexibel rekrytering

 

Helheten är summan av delarna. Som grund diskuterar vi utifrån Haeger & Carlssons flexibla rekrytering. Du väljer själv vilken engagemangsnivå du önskar:

 

 • Komplett search process
 • Anpassad rekryteringsprocess
 • Assessment och testning
 • Bakgrundskontroller
 • Referenstagning
 • Introduktionsprogram
 • Coaching och handledning

 

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra anpassade rekryteringslösningar:

 

Rolf Carlsson, CEO

rolf@haegercarlsson.com
+46 (0)70 – 316 12 68

 

Anna Wikman, Recruitment Manager

anna@haegercarlsson.com
+46 (0)73 – 539 33 87

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.