Ledar- och organisationsutveckling

 

Med utgångspunkt från dina och organisationens behov utarbetar vi en strategi och struktur för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

 

Som strategisk partner i förändringsarbetet bidrar vi med kunskap, förståelse, inspiration och metoder för att driva ett framgångsrikt förändringsarbete. Vi klargör ledningsgruppens uppdrag och målsättningar och skapar effektiv samverkan inom gruppen genom att ta till vara på individernas olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter.

Vi möter ofta två återkommande behov i organisationer:

A. Hur säkerställer jag att vår förändring är hållbar och organisationens utveckling blir på riktigt?

 

Med oss som strategisk partner i förändringsarbetet får du:

 

  • Förändringsledning. Kunskap och förståelse om vilka strategier som leder till hållbarhet, engagemang och förbättrade prestationer i din organisation.

  • Inspiration till att leda förändring som skapar konkreta resultat för alla berörda intressenter.

  • Struktur, metoder, kunskap och ett uppskattande förhållningssätt som leder till varaktig förändring av beteenden i din organisation.

B. Hur får jag min ledningsgrupp att gå till nästa nivå?

 

Ledningsgruppen är navet i organisationens utveckling och stabilitet. Om det finns obalans i navet påverkas hela organisationen.

 

Vi utvecklar ledningsgrupper till bättre sammanhållna team genom att fokusera på de områden som är avgörande för ett framgångsrikt ledningsarbete. Tre utvecklingsområden återkommer ofta i våra uppdrag:

 

Affärsfokus. Finns en gemensam plattform för ledningsgruppens arbete? Vi klargör ledningsgruppens uppdrag och målsättningar.

 

Effektiv samverkan. Skapa effektiv samverkan inom gruppen genom att stärka tilliten och ta vara på individernas olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter.

 

Identifiera ett syfte och tydligt bidrag. Vad vill ledningen uppnå? Inte bara i ekonomiska termer, utan på ett mer holistiskt sätt. Vad är organisationens syfte? Vad tillför den? Vad krävs för kultur för att uppnå detta?

När detta är fastställt behöver ledningsgruppen fokusera på visionen och arbeta tillsammans för att utveckla den.

 

Till vår hjälp i arbetet använder vi Cultural Transformation Tools (CTT), ett kultur- och värderingsverktyg från Barrett Valuescentre.

Individutveckling

 

Som coach hjälper vi dig att formulera det som är viktigt, att sätta mål och genomföra det du behöver för att nå dina önskade resultat. Vi vet av erfarenhet att coachning också ger ökad energi och motivation. Vårt coachningsupplägg följer en grundstruktur som vi av erfarenhet vet ger resultat.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:

 

Rolf Carlsson, CEO

rolf@haegercarlsson.com
+ 46 (0)70 – 316 12 68

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.