Tester vid rekrytering – Varför och hur går det till?

 

Vid rekrytering är det vanligt att kandidater får genomföra olika varianter av tester som en del av rekryteringsprocessen. Men en del kan känna sig nervösa och oroliga inför testerna och det uppstår ibland frågor. I själva verket kan testerna gynna både dig och din framtida arbetsgivare.

 

Vi har bett Fredrik Lundin, ansvarig för vår Assessment, att förklara mer ingående om testerna och vad det finns för fördelar för dig som kandidat att göra dem.

 

Vad är arbetspsykologiska tester?

”Att bedöma en persons personlighet och potential i en framtida arbetsroll kan vara svårt, då det är många olika faktorer samverkar. För att kunna få fördjupad kunskap och förståelse om kandidaternas beteende i arbetsrelaterade situationer genomför vi arbetspsykologiska tester. Testerna är ett värdefullt stöd vid rekrytering för att objektivt bedöma prestationsförmåga, personlighet och arbetssätt. Det ger en så neutral och objektiv bild av en person som det bara går. Alla våra tester är certifierande och följer de testnormer som finns”, berättar Fredrik.

arbetstester

 

Att vi genomför arbetspsykologiska tester vid rekrytering är inte enbart för att se om en kandidat passar till en särskild arbetsroll eller inte. Utan även för att underlätta för individen vid onboarding och ge den nyanställde ett bra mottagande. Testerna bidrar förhoppningsvis också till ökad självförståelse för individen själv, därför är en återkoppling viktigt och något vi självklart erbjuder alla våra slutkandidater. Men det är även till stor nytta för den rekryterande chefen och den nya organisationen.

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.