Tester vid rekrytering – Varför och hur går det till?

 

Vid rekrytering är det vanligt att kandidater får genomföra olika varianter av tester som en del av rekryteringsprocessen. Men en del kan känna sig nervösa och oroliga inför testerna och det uppstår ibland frågor. I själva verket kan testerna gynna både dig och din framtida arbetsgivare.

 

Vi har bett Fredrik Lundin, ansvarig för vår Assessment, att förklara mer ingående om testerna och vad det finns för fördelar för dig som kandidat att göra dem.

 

Vad är arbetspsykologiska tester?

”Att bedöma en persons personlighet och potential i en framtida arbetsroll kan vara svårt, då det är många olika faktorer samverkar. För att kunna få fördjupad kunskap och förståelse om kandidaternas beteende i arbetsrelaterade situationer genomför vi arbetspsykologiska tester. Testerna är ett värdefullt stöd vid rekrytering för att objektivt bedöma prestationsförmåga, personlighet och arbetssätt. Det ger en så neutral och objektiv bild av en person som det bara går. Alla våra tester är certifierande och följer de testnormer som finns”, berättar Fredrik.

arbetstester

 

Att vi genomför arbetspsykologiska tester vid rekrytering är inte enbart för att se om en kandidat passar till en särskild arbetsroll eller inte. Utan även för att underlätta för individen vid onboarding och ge den nyanställde ett bra mottagande. Testerna bidrar förhoppningsvis också till ökad självförståelse för individen själv, därför är en återkoppling viktigt och något vi självklart erbjuder alla våra slutkandidater. Men det är även till stor nytta för den rekryterande chefen och den nya organisationen.

Två tester – personlighet och problemlösningsförmåga

Efter ett första större urval i rekryteringsprocessen får våra slutkandidater genomföra två typer av test, personlighetstest och problemlösningsförmåga. Personlighets testet kartlägger de egenskaper som har störst påverkan och betydelse för hur personen presterar i arbetet.

 

”Testet bygger på den så kallad femfaktormodellen. Vilket är den enda vetenskapliga personlighetsteorin som erbjuds idag och som med störst sannolikhet beskriver en person”, säger Fredrik.

Det går inte att säga att ett svar är rätt eller fel, utan testet kartlägger så objektivt som möjligt kandidatens personlighet och är det bästa sättet att förutse ett framtida arbetsrelaterat beteende.

”Det säger ingenting om hur ”bra” en person är, utan vi kartlägger de egenskaper som har störst påverkan i arbetsrollen”, fortsätter Fredrik.

 

Det andra testet är ett test för att se hur lätt eller svårt kandidater har att klara av abstrakta problem eller se dolda sammanhang. Testet består av matriser med symbolserier där kandidaternas uppgift är att identifiera den symbol som avslutar serien.

 

”Just problemlösningsförmågan är viktig att mäta då det är den aspekt som har störst påverkan på hur en person presterar i arbetet. Men det varierar stort vilken förmåga som i slutändan krävs i olika jobb. Därför har vi en diskussion med uppdragsgivaren vilka förväntningar som ställs på det här uppdraget.”

 

Vad händer när testerna är genomförda?

I nära anslutning efter att testerna genomförts ges återkoppling. Dels via mejl med sammanställning av resultaten, dels genom en personlig återkoppling med Fredrik. Att vi gör en personlig återkoppling till våra kandidater utöver sammanställningen via mejl är viktigt för oss. Det är genom återkopplingen tillsammans med Fredrik som vi kan klargöra och förtydliga testernas utfall, men även få kandidatens syn och egna ord om resultatet. Vi är alltid transparanta och öppna med resultaten av testerna till kandidaterna. Därför sker vår återkoppling alltid först till personen innan resultatet delas vidare till uppdragsgivaren. Vi tar inte upp något i återkopplingen till uppdragsgivaren som inte först har diskuterats med kandidaten.

 

”För oss är det viktigt att våra kandidater känner trygghet med hur vi hanterar testerna och att alla får ett schysst bemötande. Det är ett tillfälle att ta upp frågor och diskutera sin samlade profil tillsammans med oss”, avslutar Fredrik.

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.