Haeger & Carlsson | Assessment & Testning
15075
page-template-default,page,page-id-15075,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
q

ASSESSMENT OCH TESTNING

 

Fördjupad personbedömning med stöd av arbetspsykologiska tester och strukturerade kompetensbaserade intervjuer

 

Det är svårt att på förhand veta hur en person passar i den tänkta rollen…
Det är ofta svårt att bedöma en persons verkliga potential eller utvecklingsbehov i en framtida arbetssituation. Arbetspsykologiska tester är därför ett värdefullt stöd för att på ett objektivt sätt kunna bedöma en persons prestationsförmåga, personlighet och begåvning.

I personbedömningen kombinerar vi strukturerade kompetensbaserade intervjuer med professionell bedömning av testresultaten för att få fram bästa tänkbara beslutsunderlag.

 

 

Välj den Assessment-lösning som passar bäst:

 

Target Assessment bidrar till fördjupad kunskap och förståelse om kandidaternas beteende i arbetsrelaterade situationer. På så sätt ger vi våra kunder bättre utvärdering och precisare beslutsunderlag vid rekrytering av chefer och specialister. För kandidaternas del innebär det att vi praktiskt identifierar utvecklingsområden och konkreta arbetsstilar tillsammans. Vilket ökar förutsättningarna till en smidig och effektiv övergång i nytt arbete och nya arbetsområden.

 

Small – Personlighetsbedömning MAP
Strukturerad intervju med fördjupad personbedömning. Återkoppling till kandidat och uppdragsgivaren.

 

Medium – Personlighetsbedömning MAP och kapacitetsbedömning MATRIGMA
Strukturerad intervju med fördjupad personbedömning. Återkoppling till kandidat och uppdragsgivaren.

 

Large – Personlighetsbedömning MAP och kapacitetsbedömning MATRIGMA
Hogan Personality Inventory HPI. Strukturerad intervju med fördjupad personbedömning. Återkoppling till kandidat och uppdragsgivaren.

 

X-large – Personlighetsbedömning MAP och kapacitetsbedömning MATRIGMA
Hogan Personality Inventory HPI och Motives Values and Preferences Inventory (MVPI).
Strukturerad intervju med fördjupad personbedömning. Återkoppling till kandidat och uppdragsgivaren.

 

XX-large – Skräddarsydd lösning efter Uppdragsgivarens behov
Till exempel erbjuder vi olika Case och/eller Presentation i kombination med olika assessment val.

 

Second Opinion – Fördjupad personbedömning
Second Opinion innebär att vid rekrytering anlita en utomstående för att göra en oberoende och fördjupad bedömning av slutkandidaterna för en definierad roll. Second Opinion används ofta vid internrekrytering eller när det finns externa kandidater från ert kontaktnät eller annons. Många av våra kunder tycker det är värdefullt att ta in oss som en oberoende part för att träffa en eller flera slutkandidater. För att skapa beslutssäkerhet i dessa situationer erbjuder vi Second Opinion.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:

 

Rolf Carlsson, VD / Rekryteringskonsult & Interimsansvarig

rolf@haegercarlsson.com
070-3161268

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.