Rekryteringsprocessen

  1. Tillsammans med dig som uppdragsgivare skapar vi en kravprofil på den ideala kandidaten för en specifik tjänst. Vi tar hänsyn inte bara till de formella kraven utan också till organisation, företagskultur, möjligheter och begränsningar. Vi ser även till personlighet  och övriga specifika önskemål. Profilen och tidsplan bekräftas skriftligt
  2. Search process inleds där ett omfattande kontaktnät gör att vi kan skapa en dialog med potentiella kandidater. Ofta har slutkandidater inte primärt sökt ett nytt arbete – det är i vår kommunikation som nya möjligheter kan presenteras.
  3. Första intervju med potentiella kandidater. I varje uppdrag är minst 2 konsulter engagerade även om du som uppdragsgivare har en huvudansvarig hos oss för varje projekt.
  4. En s.k. long list presenteras för dig som uppdragsgivare.
  5. Djupintervjuer av kandidater tar vid efter överenskommelse om urvalet.
  6. Presentation av kandidater med skriftlig sammanställning av djupintervjuerna.
  7. Test av slutkandidat och ev. bakgrundskontroll. Vi är certifierade för de ledande personlighets- och färdighetstesterna.
  8. Referenstagning med skriftlig rapport.
  9. Assistans vid kontraktsskrivning vid behov.
  10. Uppföljning efter 6 månader och/eller introduktionsprogram.

Både uppdragsgivare och kandidater får kontinuerlig återkoppling under hela rekryteringsprocessen.

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.