Haeger & Carlsson | Ledar- och organisations utveckling samt coachning
15081
page-template-default,page,page-id-15081,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

LEDAR- OCH ORGANISATIONS- UTVECKLING SAMT COACHING

 

Med utgångspunkt från dina och organisationens behov, möter vi er där ni befinner er. Tillsammans utarbetar vi en strategi och struktur för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Fredrik Lundin, Assessment ansvarig
fredrik@haegercarlsson.com
070 – 626 01 01

Ledar- och Organisationsutveckling

 

Ingen situation är den andre lik. Olika förutsättningar och nya lägen uppstår hela tiden. God struktur och förståelse för mänskliga reaktioner vid förändring och yttre press, skapar uthållighet och tydlighet i alla lägen. Det ger ledare och organisationen bättre förutsättningar att strategiskt lyckas med vad de vill åstadkomma. Detta gäller oavsett om det gäller en enskild ledare eller handlar om en större förändring som verksamheten står inför, eller kanske i bästa fall, att få organisationen att gå från ”good to great.”

 

Vi möter ofta två återkommande behov i organisationer:

A. Hur säkerställer jag att vår förändring är hållbar och organisationens utveckling blir på riktigt?

 

Med oss som strategisk partner i förändringsarbetet får du:

  • Förändringsledning. Kunskap och förståelse om vilka strategier som leder till hållbarhet, engagemang och förbättrade prestationer i din organisation.
  • Inspiration till att leda förändring som skapar konkreta resultat för alla berörda intressenter.
  • Struktur, metoder, kunskap och ett uppskattande förhållningssätt som leder till varaktig förändring av beteenden i din organisation.

 

 

B. Hur får jag min ledningsgrupp att gå till nästa nivå?

 

Ledningsgruppen är navet i organisationens utveckling och stabilitet. Om det finns obalans i navet påverkas hela organisationen.

 

Vi utvecklar ledningsgrupper till bättre sammanhållna team genom att fokusera på de områden som är avgörande för ett framgångsrikt ledningsarbete. Tre utvecklingsområden återkommer ofta i våra uppdrag:

 

  • Affärsfokus. Finns en gemensam plattform för ledningsgruppens arbete? Vi klargör ledningsgruppens uppdrag och målsättningar.
  • Skapa effektiv samverkan inom gruppen genom att stärka tilliten och ta vara på individernas olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter.
  • Identifiera ett syfte och tydligt bidrag. Vad vill ledningen uppnå? Inte bara i ekonomiska termer, utan på ett mer holistiskt sätt. Vad är organisationens syfte? Vad tillför den? Vad krävs för kultur för att uppnå detta?

 

När detta är fastställt behöver ledningsgruppen fokusera på visionen och arbeta tillsammans för att utveckla den.

 

Till vår hjälp i arbetet använder vi Cultural Transformation Tools (CTT), ett kultur- och värderingsverktyg från Barrett Valuescentre.

Individutveckling

 

Vår coaching utgår alltid från den du är, mot den bakgrund som du verkar i och den utveckling du vill uppnå.

 

Som coacher hjälper vi dig att formulera det som är viktigt, att sätta mål och genomföra det du behöver för att nå dina önskade resultat. Vi vet av erfarenhet att coaching också ger ökad energi och motivation.

 

Vårt coaching upplägg följer en grundstruktur som vi av erfarenhet vet ger resultat. Ett samarbete pågår vanligen under 3-9 månader där coaching mötena hålls med 2-4 veckors mellanrum.

 

Coachingens fokus bestäms specifikt för varje person. Det kan till exempel handla om att sätta och nå ett specifikt mål, att hantera en ny utmaning i vardagen, att reda ut tankar och funderingar inför ett beslut, eller få ökad självkännedom.

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.