Etik och konfidentialitet

 

För att verka på ett trovärdigt sätt inom rekrytering är ett etiskt förhållningssätt och konfidentialitet en förutsättning.

 

För det första får vi information från företagen och förtroenden från kandidater som vi vet att behandla med full konfidentialitet. Dessutom måste vi skaffa oss ingående kunskaper om såväl organisationen som om potentiella kandidater för att kunna genomföra kvalificerade rekryteringar

 

Vi följer GDPR – se vår integritetspolicy.

 

Konfidentialitet och proaktiv etik – att göra rätt och gott

I vårt förhållningssätt tillämpar vi inte enbart den grundläggande etiken att inte göra fel utan vi arbetar med vad vi benämner en proaktiv etik, att göra det rätta och att göra gott. Våra kandidater ska känna att de blivit väl behandlade och bemötta av oss, oavsett om de fått en ny anställning eller inte. Intervjuerna ska ha varit givande för dem och de ska känna sig stärkta efter mötet med oss. Slutligen vill vi att kandidaterna ska ha fått nya insikter om sin professionella utveckling.

 

Ingen information förmedlas vidare utan uttryckligt godkännande från berörd part.

 

Dokumentation förvaras vidare på ett sätt som icke gör den tillgänglig för utomstående.

 

Haeger & Carlsson | Executive search & Interim söker inte aktivt upp kandidater hos de företag där vi har en etablerad kundrelation.

Vi erbjuder: Rekrytering life science | Vad är en Konsult | Executive Rekrytering

Har du frågor gällande etik & konfidentialitet är du varmt välkommen att kontakta:

 

Rolf Carlsson, Senior Executive Search Consultant/Co-founder

rolf@haegercarlsson.com

+46 (0)70 – 316 12 68

 

Cilla Gylfe, Head of Interim/ CEO Denmark/ Partner

cilla@haegercarlsson.com

+46 (0)76- 310 18 06

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.