Etik och konfidentialitet

 

För att verka på ett trovärdigt sätt inom rekrytering är ett etiskt förhållningssätt en förutsättning.

 

Vi får information från företagen och förtroenden från kandidater som vi vet att behandla med full konfidentialitet. För att kunna genomföra kvalificerade rekryteringar måste vi skaffa oss ingående kunskaper om såväl organisationen som om potentiella kandidater.

 

Vi följer GDPR – se vår integritetspolicy.

 

I vårt förhållningssätt tillämpar vi inte enbart den grundläggande etiken att inte göra fel utan vi arbetar med vad vi benämner en proaktiv etik, att göra det rätta och att göra gott. Våra kandidater skall känna att de blivit väl behandlade och bemötta av oss, oavsett om de fått en ny anställning eller inte. Intervjuerna skall ha varit givande för dem och de skall känna sig stärkta efter mötet med oss och ha fått nya insikter om sin professionella utveckling.

 

Ingen information förmedlas vidare utan uttryckligt godkännande från berörd part.

 

Dokumentation förvaras vidare på ett sätt som icke gör den tillgänglig för utomstående.

 

Haeger & Carlsson | Executive search & Interim söker inte aktivt upp kandidater hos de företag där vi har en etablerad kundrelation.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:

 

Rolf Carlsson, VD / Partner

rolf@haegercarlsson.com

+46 (0)70 – 316 12 68

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.