Att driva utveckling för nya behandlingsalternativ

Att driva utveckling för nya behandlingsalternativ

 

Johan Liwing ändrad bildstorlek 3

Det händer mycket i vår omvärld, både skrämmande saker och saker som känns mer hoppfulla. I en tid då det är lätt att fastna i det negativa, vill vi rikta vårt fokus mot det hoppfulla och viljan av att vara med och driva utveckling. Så i detta nyhetsbrev får du möta Johan Liwing, VD på XNK Therapeutics, ett arbete som han tycker är det roligaste och mest givande han haft under sin karriär. Att bygga upp ett biotechbolag som XNK från grunden innebär att vara entreprenör på riktigt och varje dag innehåller både högt och lågt.

Johan har lång erfarenhet av läkemedelsbranschen både nationellt och internationellt

Vilket är enligt dig det största vetenskapliga genombrott som har banat vägen för avancerade cellterapier?

Ur vårt perspektiv är det när Dr Rolf Kiessling och teamet på KI i mitten av 70-talet upptäckte hur mördarcellerna (NK celler) fungerade. Allt sedan dess har det bedrivits världsledande forskning på ämnet på KI. Att arbeta med utvecklingen av immunterapi där man vet att den banbrytande grundforskningen kommer från Sverige känns extra spännande!

Området är under stark utveckling – kommer vi att om 5 år kunna behandla sjukdomar som idag anses vara obotliga? Kan du ge exempel?

Mördarcellerna kan liknas vid schweiziska arméknivar. De är mångfacetterade och ger sig specifikt på cancerceller och virus. Det betyder det finns många olika cancertyper där dessa kan användas som en möjlig terapi. Under de kommande åren kommer vi förhoppningsvis se hur effektiva de är på att behandla cancer. Att mördarceller är säkra med milda biverkningar vet vi redan mer eller mindre. Under året har även företag påbörjat kliniska försök inom områden som Parkinson och Lupus där mördarcellerna kan tänkas spela en viktig roll.

Vilka unika medicinska möjligheter kan skapas med autologa NK cell-baserade terapier?

Det finns två uppenbara fördelar med att använda autologa, dvs patientens egna, återstartade mördarceller i stället för främmande allogena celler. För det första så kommer cellerna att leva längre i kroppen då det egna immunsystemet inte kommer att attackera dessa. För det andra behöver man inte förbehandla patienten med cellgifter för att ge plats för främmande allogena cellerna, en förbehandling som medför en hel del biverkningar för patienten. Detta leder även till att man kan ge upprepande doser under längre tid med en autolog behandling med möjlighet att ytterligare förlänga svaret på behandlingen.

Hur ser du att vi kan säkerställa att patienter får tillgång till dessa innovationer?

Det bästa vi kan göra är att öka takten så snabbt som möjligt i vår forskning och utveckling så att behandlingarna kan nå marknaden. Genom att se på flera olika indikationer säkerställer vi även att ganska breda patientpopulationer kan ges möjlighet till en framtida behandling med sina återstartade mördarceller.

Vilka utmaningar kommer vi att ha på tillverkningssidan?

Att tillverka autologa terapier kräver andra sätt att tänka än vid normal tillverkning. Vi behöver tillverka för varje enskild individ där vi har ganska stora variationer i startpunkt. Vi behöver alltså ha en robust process som klarar stora initiala variationer. En effektiv tillverkning behöver inte nödvändigtvis bli mycket dyrare än en tillverkning av en allogen produkt men vi behöver även lösa ett parallelliseringsproblem, dvs hur kan vi göra samma sak parallellt i stor skala. Att vi kan frysa mördarcellerna i början och slutet av vår tillverkningsprocess är nyckel för oss.

Från en svensk horisont – anser du att vi kommer att ha råd med dessa avancerade terapier?

Självklart! Sverige är i grunden ett rikt land med ett mycket bra sjukvårdssystem. Vi kommer förhoppningsvis inte att tappa vår ledande position i detta avseende som kommer oss skattebetalare till del varje dag.

Vad behövs framåt för att Sverige ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen?

Först och främst behöver vi ett riktigt bra och snabbfotat utbildningssystem som också erbjuder spetsutbildningar. Vi behöver även vara attraktiva för utländska talanger så att dessa söker sig till svenska företag, Biotech är en internationell bransch. Slutligen behöver vi våga komma samman och fokusera tillsammans mot ett mål. Sverige är på tok för litet för att kunna klara sig en global konkurrens om vi inte arbetar tillsammans.

Finns det något annat du vill tillägga?

Även om mycket känns jobbigt just nu vad gäller finansieringen av många företag och geopolitiska spänningar tror jag att framtiden är ljus för svensk biotech. Vi har en mycket bra grund att stå på!

No Comments

Post A Comment

Haeger & Partner har bytt namn,

vi heter numera Haeger & Carlsson | Executive search and Interim

 

 

Haeger & Carlsson är ett ledande rekryteringsföretag i Norden inom Life Science.